Scheiden via mediation

 

Als je hebt besloten dat je wilt scheiden en je hebt partner vertelt dat je wilt scheiden, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken bij het scheidingsproces. Door alle emoties is het vaak lastig om goed met elkaar te blijven communiceren. Als je gaat scheiden en je bent het niet (volledig) met elkaar eens, kan mediation je helpen er toch samen uit te komen. Een mediator helpt je zowel bij de zakelijke kant als bij het emotionele proces van de scheiding. Een mediationprocedure scheelt tevens enorm in de kosten, aangezien je de kosten van twee advocaten bespaart. Tevens is een mediationtraject aanzienlijk korter dan een procedure bij de rechtbank.

 

 Een mediator begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid, om een gezamenlijk gemaakte afspraak uit te voeren, vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen. Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie.

 

 

Redenen om voor mediation te kiezen:

  • Het is sneller dan procederen;
  • Het is goedkoper dan procederen;
  • De communicatie tussen partijen wordt beter ;
  • Tijdens mediation kunnen u en uw (ex-)partner de problemen bespreken en meningsverschillen uit de wereld helpen. Hierdoor kan het contact na de mediation behouden blijven.
  • U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt.
  • Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.
  • Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.

 

Neutrale belangenbehartiger

Een mediator behartigt dus niet enkel de belangen van één partij, zoals een advocaat dat doet, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter dat doet. Het is uw gezamenlijke oplossing.