Mw. mr Susanne den Boer

juriste en mediator

Persoonlijk

Graag stel ik mij hier aan u voor. Mijn naam is Susanne den Boer, eigenaar van SDB mediation. Ik ben geboren op 5 maart 1978 en een trotse moeder van een tienerzoon. Ik heb rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de afgelopen 10 jaar ben ik tevens werkzaam als civiel- en arbeidsrecht juriste in het bedrijfsleven.

 

Mijn ervaring 

Mijn ervaring is dat een juridische strijd niet altijd de beste oplossing is en beide partijen er vaak als verliezers uitkomen. Dat is heel jammer, vooral als partijen in de toekomst met elkaar verbonden blijven en met name als er kinderen bij betrokken zijn. Tijdens een gerechtelijke procedure draait het vooral om de juridische feiten en is er geen ruimte voor de echte behoeftes en wensen van partijen. Als iemand een standpunt inneemt komt dat meestal voort uit een bepaald belang of een bepaalde wens. In een juridische procedure worden deze wensen en belangen vaak niet uitgesproken door partijen. Doordat mensen in een conflict situatie zijn beland, is de onderlinge communicatie zodanig verstoord dat men de wensen van de andere partij ook niet meer hoort. Het is daarmee een juridische strijd geworden van standpunten. Tijdens  een mediationprocedure krijgen partijen veel meer de gelegenheid zich te uiten. Ook is er voldoende ruimte om zijn of haar wensen op tafel te leggen en te werken naar oplossingen, om deze vervolgens uiteindelijk gezamenlijk vast te leggen in een juridisch document.

 

Mijn overtuiging

Ik ben er van overtuigd, dat afspraken die in goed overleg juridisch worden vastgelegd een lange houdbaarheidsdatum hebben. Daarom heb ik naast mijn werkzaamheden als jurist besloten, mijzelf te specialiseren in conflictbemiddeling en heb ik een MfN erkende opleiding tot mediator gevolgd. Tevens ben ik gespecialiseerd in familiemediation en heb ik een MfN erkende opleiding tot echtscheidings- en familiemediator gevolgd.